TAIP RAŠĖ VYDŪNAS

TAIP RAŠĖ VYDŪNAS

Edukacijoje gali dalyvauti įvairaus amžiaus žmonės nuo 10 metų, ne didesnė nei 20 žmonių grupė. Trukmė - 45 - 60 min., kaina - 2 Eur.
Kodėl Vydūnas savo knygas rašė kitokiu raštu nei rašome dabar? Edukacijos tikslas - prisimenant lietuviško rašto kilmę ir raidą, supažindinti su Vydūno sukurta abėcėle, jos atsiradimo istorija, plunksna užrašyti pasirinktą filosofo citatą ant knygos skirtuko.
Užsiėmimo metu edukacijos vadovas Vydūno muziejuje naudodamas interaktyvią lentą, ekspozicijų stendus ir kt. reikiamas priemones, trumpai pristato Vydūno asmenybę, laikotarpį, kuriame jis gyveno, atkreipdamas dėmesį į Vydūno parašytas knygas, paaiškindamas, kodėl filosofas savo knygas rašė būtent tokiu raštu. Dalyviai gali pasijausti, kaip senosios Kintų mokyklos mokiniai, sėdėdami senuosiuose mokykliniuose suoluose atlieka kelias užduotis, pvz., garsiai perskaito Vydūno knygų pavadinimus, vieną kitą mintį ar eilėraštį ,,Esmi"palygina dabartinę lietuviškąją abėcėlę  su ekspozicijoje esama Vydūno abėcėle, rasdami ir išsiaiškindami skirtumus. Interaktyvioje ar paprastoje mokyklinėje lentoje, naudodamiesi vydūniškąja abėcėle, pabando užrašyti vieną kitą žodį. Antroje edukacijos dalyje  išsirinkę atvirukus su Vydūno minčių citatomis arba nusikabinę ,,lapus" nuo ,,Vydūno minčių medžio", naudodamiesi vydūniškąja abėcėle, plunksna užrašo filosofo mintį ant knygos skirtuko. Skirtuką išsineša kaip prisiminimą iš Vydūno muziejaus.