Apie mus

ISTORIJA

Kintų Vydūno kultūros centras įsikūręs 1705 m. statytoje buvusioje parapijinėje pradžios mokykloje, kur 1888 – 1892 m. mokytojavo žymus Lietuvos filosofas, rašytojas ir kultūros veikėjas Vydūnas. 1994 m. vyriausybės lėšomis restauruotame pastate įkurtas Vydūno muziejus, o buvusiose mokyklos klasėse įsikūrė Šilutės r. vaikų meno mokyklos Kintų dailės skyrius ir muzikos klasė. Nuo 1998 m., išsiplėtus muziejaus veiklai, įstaiga reorganizuota į Šilutės rajono savivaldybės biudžetinę įstaigą Kintų Vydūno kultūros centrą. Nuo 2002 m. koordinuoja Kintų ir Saugų seniūnijose vykdomą mėgėjų meno kolektyvų projektinę veiklą ir rajono strateginių renginių organizavimą. 2011 m. Europos Sąjungos lėšomis buvo rekonstruotas išlikęs unikalios architektūrinės konstrukcijos kultūros centro ūkinis pastatas, kuriame įrengta meno kūrėjų rezidencija su metalo meno dirbtuvėmis ir kūrybos ir poilsio kambariais atvykstantiems menininkams.

MISIJA

Pagrindinė kultūros centro užduotis puoselėti ir saugoti Vydūno gyvenimo ir kūrybos palikimą, pamario krašto istoriją, jo etnokultūrinį paveldą, rūpintis Kintų ir Saugų seniūnijose veikiančių mėgėjų meno kolektyvų programų parengimu ir įgyvendinimu, rengti profesionalaus meno sklaidos, etnokultūrinius – edukacinius projektus pristatant vietos lankytinų vietų maršrutus. Kurdamas savo veiklos ateities viziją, kultūros centras, yra numatęs pritaikyti paslaugas didesniam turistų srautui priimti, išplėsti teikiamų paslaugų apimtį ir kokybę, sutelkti dėmesį į vaikų ir jaunimo bei suaugusiųjų ir pagyvenusių žmonių meninį ugdymą ir laisvalaikio užimtumą.            

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

  • Istorinio paveldo ir kraštotyros apsauga ir sklaida

(Vydūno muziejaus ekspozicija ir turistinių maršrutų aptarnavimo paslaugos);

  • Etninės kultūros praktinė sklaida ( ekspedicijos, edukaciniai – etnokultūriniai projektai, gyvųjų dailės amatų demonstravimo programos, jaunimo ir suaugusių mėgėjų meno kolektyvų veiklos programos);
  • Vaikų ir jaunimo meninis ugdymas

(sudaromos sąlygos vaikų dailės ir muzikos mokyklos veiklai, jaunimo laisvalaikio užimtumo projektai, dailės ir muzikos programų edukaciniai projektai;

  • Profesionalaus meno sklaida, (edukacinės programos, regioniniai ir tarptautiniai meno simpoziumai ir plenerai profesionaliems dailininkams).

LAIMĖJIMAI:

2003 m. Kintų Vydūno kultūros centro veikla įvertinta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos diplomu už meno vartotojų ugdymą ir darbą su vaikais ir moksleiviais bei

įteikta nominacija „GERIAUSIAS 2003 M. KAIMO KULTŪROS CENTRAS“

Neradote informacijos? Susisiekite