NVŠ

2024 m. Vydūno kultūros centre  dvi Neformalaus vaikų švietimo grupės  veiklą vykdo pagal dvi programas: 

,,Žaismingoji dailė" 1-4 kl. mokiniams ir

,,Dekoravimo technikos" 5-8 kl. mokiniams.

Neformalaus vaikų švietimo grupių vadovė - Lijana Gatelienė.

Iš viso NVŠ lanko 22 mokiniai.