NVŠ

2023 m. Vydūno kultūros centre suburtos dvi Neformalaus vaikų švietimo grupės, kurios savo veiklą vykdo pagal dvi programas: 

,,Žaismingoji dailė" 1-4 kl. mokiniams ir

,,Dekoravimo technikos" 5-8 kl. mokiniams.

Neformalaus vaikų švietimo grupių vadovė - Lijana Gatelienė.