ES Projektas GENIUS LOCI. Tarptautinis muziejų projektas

2021-06-18

PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI TARPTAUTINIS MUZIEJŲ PROJEKTAS

Kintų Vydūno kultūros centras kartu su partneriais (Neringos muziejais, „Katedros soboro muziejumi (Kaliningrado sritis, Rusijos federacija), Hermano Bracherto namų muziejumi, pradeda įgyvendinti projektą „Genius Loci dialoge ir judėjime: erdvės kūrimas turizmo plėtrai“. Šis tarptautinis projektas yra bendradarbiavimo projektas, apjungiantis keturių kultūros institucijų patirtį, kurios saugo ir puoselėja visame pasaulyje žinomų filosofo I. Kanto, Nobelio premijos laureato Th. Manno, skulptoriaus H. Bracherto ir rašytojo, filosofo Vydūno atminimą. Projektas remiasi įgyvendinto projekto „KantoMannia“ rezultatais ir užtikrina jo tęstinumą. Projektas įgyvendinamas 2014-2020 Lietuvos – Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos ir projekto partnerių lėšomis.
Projekte kultūros ir istorijos paveldas laikomas pagrindiniu vietos socialinio ir ekonominio vystymosi šaltiniu. Juo siekiama išplėsti tarpvalstybinio kultūros paveldo ir vietinių žmogiškųjų išteklių naudojimą turizmo plėtrai Nidoje, Kaliningrade, Otradnoje, Kintuose ir Veselovkoje.
Projekto tikslai:
- skatinti tarpvalstybinį ir renginių turizmą, siekiant įtraukti auditoriją į naujų muziejinių produktų (interaktyvaus tarpvalstybinio ieškojimų žaidimo, naujos ekspozicijos ir paslaugos) kūrimą bei skatinti dalyvavimą kultūriniuose renginiuose (festivaliuose po atviru dangumi).
- didinti 4 muziejų patrauklumą turistams, tobulinant jų techninius gebėjimus renginių po atviru dangumi organizavime bei modernių turizmo paslaugų keliautojams teikime.
Projekto partnerių veikla apims naujo interaktyvaus tarpvalstybinio ieškojimų žaidimo, įtraukiančio keliautojus kūrimą, naujų muziejaus produktų kūrimą ir pristatymą. Projekte numatytos 2 naujos moderniomis technologijomis paremtos ekspozicijos ir 3 tarpvalstybiniai festivaliai,  muziejų lauko erdvių tobulinimas, modernių technologinių sprendimų ieškojimas bei prezentacija festivalių po atviru dangumi metu. Festivalių metu vyks muziejų ir turizmo specialistų apskritojo stalo diskusijos siekiant aptarti naujų tarpvalstybinių turistinių produktų, pagrįstų regiono „Genius loci“ palikimu, kūrimą.
Kintų Vydūno kultūros centras projekto metu numato įrengti Vydūno atminimo suolelį, šviesų ir garso instaliacijas muziejaus kiemelyje, įsigyti audio gido įrangą bei surengti šviesų festivalį.
Projekto numeris - LT-RU-3-104. Projekto trukmė – 2021-06-18 - 2023-02-17. Bendras projekto biudžetas  sudaro 398 940,94 eurus iš kurių 359 046,84 eurai yra 2014-2020 Lietuvos – Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšos.
Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už publikacijos turinį atsako tik Kintų Vydūno kultūros centras ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.