ES projektas GENIUS LOCI

Partnerių vienintelis gyvas sustikimas Nidoje paskutinė diena prieš pat karantiną ir uždarant sienas: Kaliningrado komanda (kairėje) ir Lietuvos partnerių komanda (dešinėje). Kintų Vydūno kultūros centras kartu su partneriais (Neringos muziejais, „Katedros soboro“ muziejumi, Hermano Bracherto namų muziejumi, pradeda įgyvendinti projektą „Genius Loci – Regiono dvasia“. Šis tarptautinis projektas yra bendradarbiavimo projektas, apjungiantis keturių kultūros institucijų patirtį, kurios saugo ir puoselėja visame pasaulyje žinomų filosofo I. Kanto, Nobelio premijos laureato Th. Manno, skulptoriaus H. Bracherto ir rašytojo, filosofo Vydūno atminimą.  Projektas įgyvendinamas ES programos ir projekto partnerių lėšomis. Kintų Vydūno kultūros centras projekto metu numato įrengti Vydūno atminimo suolelį, šviesų ir garso instaliacijas muziejaus kiemelyje, įsigyti audio gido įrangą bei surengti šviesų festivalį. Projekto numeris - LT-RU-3-104. Projekto trukmė – 2021-06-18 - 2022-12-17. Bendras projekto biudžetas  sudaro 398 940,94 eurus iš kurių 359 046,84 eurai yra ES programos lėšos. Vydūno kultūros centro projekto dalies biudžetas - 88,240  Eur.