Viešieji pirkimai

Nuo 2017 m. liepos 1 d. Viešieji pirkimai vykdomi pagal Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą (Viešųjų pirkimų tarnybos 2017-06-28 įsakymas Nr IS-97)

ir Kintų Vydūno kultūros centro direktoriaus patvirtinta Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka.

KVKC 2023 m. pirkimų planas