Naujienos

KOVO 22 D. MINĖJOME VYDŪNO 156-ĄSIAS GIMIMO METINES

2024 03 23


,,MES-LIETUVOS VAIKAI". Šia daina Šilutės kultūros ir pramogų centro vokalinis ansamblis ,,Vox Libri" (vadovė Rasa Golubovskienė) Vydūno kultūros centre pradėjo renginį, skirtą Vydūno 156-osioms gimimo metinėms.
,,...į Mažosios Lietuvos chorinio repertuaro kūrimo darbą didžiausią indėlį įnešė Vydūnas. Jis pats rinko lietuvių liaudies dainų ir giesmių melodijas, jas harmonizavo, laisvai perkomponuodavo kitų autorių kūrybą, rašė originalias dainas. Daugumą savo dainų Vydūnas sukūrė remdamasis lietuvių liaudies melodijomis, tačiau jas savaip transformuodavo, adaptuodavo, stengėsi „sukultūrinti“, t.y. priartinti prie akademinės muzikos tradicijų. Beveik visoms savo ir bendradarbių kūrėjų dainoms Vydūnas parašė savo žodžius..." (Daiva Kšanienė, ,,Vydūno dainų rinkinių sukaktis").
Kelios jo originalios dainos, tarp jų ,,Mes Lietuvos vaikai", ypač išsiskiria meniniu savitumu. Ji pasirinkta Vydūno draugijos himnu.
DĖKOJAME UŽ PUIKŲ VAKARĄ:
Šilutės KPC vokalinio ansamblio "Vox Libri" kolektyvui ir vadovei Rasai Golubovskienei už nuostabų dainų skambesį, kuris sujaudino mus iki sielos gelmių.
Ačiū tariame Violetai Astrauskienei už netikėtą pasakojimą apie Vydūno apsilankymą Švėkšnoje.
Susidomėję klausėmės Lietuvos Sporto Universiteto Sveikatinimo ir reabilitacijos katedros profesoriaus, Sporto mokslo ir inovacijų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojo, Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidento, daugelio mokslinių publikacijų autorius dr. Nerijaus Masiulio pranešimo „Kaip tapti jaunesniu: naujausios mokslininkų rekomendacijos“, kuris sužavėjo ir, gal būt, ne vieną įkvėpė gyvenimo pokyčiams.
Ačiū visiems žiūrovams, atvykusiems į renginį.
Nuotraukos Ritos Tarvydienės.