vidunas33333

header 

Finansinės ataskaitos

2019-08-07

Ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-07-30

2-VSAFAS finansinės būklės ataskaita 2019-07-30

3-VSAFAS veiklos rezultatų ataskaita 2019-07-30

20-VSAFAS finansavimo sumų pagal šaltinius ataskaita 2019-07-30

2019-07-11

Biudžeto sąmatų išlaidų vykdymo atskaita 2019-06-30

Spec.lėšų sąmatų išlaidų vykdymo atskaita 2019-06-30

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019-06-30

Ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-06-30

2019-04-18

Ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-03-31

2-VSAFAS finansinės būklės atskaita 2019-03-31

3-VSAFAS veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31

20-VSAFAS finansavimo sumų pagal šaltinius ataskaita 201903-31

2019-04-12

Biudžeto sąmatų išlaidų vykdymo ataskaita 2019-03-31

Spec.lėšų sąmatų išlaidų vykdymo ataskaita 2019-03-31

Gautinų mokėtinų sumų ataskaita 2019-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 

Finansinių atskaitų rinkinio už 2018 m. aiškinamasis raštas

2-VSAFAS finansinės būklės atsklaita už 2018 m.

3-VSAFAS veiklos rezultatų ataskaita už 2018 m.

4-VSAFAS Grynojo turto pokyčių atskaita už 2018 m. už 2018 m.

20-VSAFAS finansavimo sumų pagal šaltinius atsakiata už 2018 m.

2019-01-31

KVKC vadovo veiklos ataskaita už 2018 m.

2019-01-15

2018-12-31 biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Boiudžeto išlaidų sąmatų vykdymo atskaita 2018-12-31

Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita 2018-12-31

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita už 2018 m. 4 ketv.

2018-11-06

2-VSAFAS finansinės būklės ataskaita 2018-09-30

3-VSAFAS veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30

20-VSAFAS finansavimo sumų pagal šaltinius ataskaita 2018-09-30

2018 m. III ketv. finansinių atskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2018-10-15

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2018-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-09-28

Biudžeto išlaidų sąmatos spec. lėšoms vykdymo ataskaita 2018-09-28

Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita 2018-09-30

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2018 III ketv.

2018-08-08

2-VSAFAS finansinės būklės ataskaita 2018-06-30

3-VSAFAS veiklos rezultaų ataskaita 2018-06-30

20-VSAFAS finansavimo sumų ataskaita pagal šaltinius 2018-06-30

2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2018-07-12

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita už 2018 m. 2 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis 2018-06-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atskaita 2018-06-29

Bižeto sąmatos spec.lėšų vykdymo atskaita 2018-06-29

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018-06-30

2018-05-08

3-VSAFAS veiklos rezultatų atskaita 2018-03-31

2-VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31

20-VSAFAS Finansavimo sumų atskaitą pagal šaltinius 2018-03-31

2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2018-04-20

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-03-31

Spec.lėšų biudžeto sąmatos vykdymo atskaita 2018-03-31

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 2018 I ketv.aiškinamasis raštas

Vidutinis darbo užmokestis 2018 m. I ketv.

2018-03-15

Finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 m. aiškinamasis raštas 

2-VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2017-12-31

3 - VSAFAS Veiklos rezultatų tasklaita 2017-12-31

4- VSAFAS Grynojo turto pokyčių atskaita 2017-12-31

5 - VSAFAS Pinigų srautų atskaita 2017-12-31

20-VSAFAS Finansavimo sumos pagal šaltinį ir pokyčiai 2017-12-31

2018-01-23

Biudžeto sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2017-12-31

Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2017-12-31

Biudžeto sąmatos kvalifikacijai vykdymo ataskaita 2017-12-31

Biudžeto sąmatos spec.l. vykdymo ataskaita 2017-12-31

Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita 2017-12-31

2018-01-08

Vidutinis darbo užmokestis 2017 m.

2017-10-18

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2017-09-30

2-VSAFAS finansinės būklės ataskaita 2017-09-30

20-VSAFAS finansavimo sumos pagal šaltinius 2017-09-30

3-VSAFAS veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30

Biudžeto sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2017-09-30

Biudžeto sąmatos sav.l. vykdymo ataskaita 2017 III ketv

Biudžeto sąmatos kvalifikacijai vykdymo ataskaita 2017 III ketv

Biudžeto sąmatos spec.l. vykdymo ataskaita 2017 m. III ketv

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-09-30

2017-10-09

Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2017 III ktv.

2017-08-02

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis 2017 m. II ketv.

2-VSAFAS finasinės būklės ataskaita 2017-06-30 Nr.2

20-VSAFAS finansavimo sumos pagal fin. šaltinius 2017-06-30

3-VSAFAS veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30 Nr.2

Biudžeto sąmatų vykdymo aiškinamasis 2017-06-30

Biudžeto sam.sav.l. vykdymo ataskaita N1 2017 m. II ketv.

Biudžeto sam.sav.l. vykdymo ataskaita 2017 m. II ketv.

Biudžeto sam. spec.l. vykdymo ataskaita 2017 m. II ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-06-30 ataskaita 

2017-07-11

Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2017  m. II pusm.

2017-04-18

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis 2017 m. I ketv.

2-VSAFAS finansinės būklės atskaita 2017 m. I ketv.

20-VSAFAS finansavimo sumos pagal šaltinius 2017 m. I ketv.

3-VSAFAS veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. I ketv.

Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis už 2017 m. I ketv.

Biudžeto sąmatos sav. l. vykdymo atskaita 2017 m. I ketv.

Biudžeto sąmatos spec.l. vykdymo ataskaita 2017 m. I ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-03-31 ataskaita 

Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2017 m. I ketv.

2017-03-10

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2016 m.

2-VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2016 m.

 20-VSAFAS Finansavimo sumos pagal šaltinius 2016 m.

4-VSAFAS Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m.

5-VSAFAS Pinigų srautų ataskaita 2016 m.

3-VSAFAS Veiklos rezultatų atskaita už 2016 m.

2017-01-24

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-12-30 ataskaita 

Biudžeto vykdymo ataskaitų už 2016 m. rinkinio aiškinamasis raštas

Biudžeto sąmatos vykdymo atskaita už 2016 m., IV ketv.

Biudžeto sąmatos DU didinimui ataskaita už 2016 m., IV ketv.

Biudžeto sąmatos už teikiamas paslaugas vykdymo ataskaita už 2016 m., IV ketv.

KVKC darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 m.

2016-10-13

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita už 2016 m. III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. III ktv.

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita už 2016 III ketv.

2016-07-09

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. II ketv.

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita už 2016 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita už 2016 m. II ktv.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų už 2016 m. II ketv. aiškinamasis r.

2016-04-15

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita už 2016 m. Iketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. I ketv.

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita už 2016 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų už 2016 m I ketv. aiškinamasis raštas

2016-03-16

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m

Sąmatų vykdymo  ataskaita už 2015 m.

2016-01-21

KVKC vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2015 m.

2015-11-17

2015 M. III ketv. VSAFAS 3-ojo -2 Veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. III ketv. finansavimo sumų pažyma

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas už teikiamas paslaugas 2015 III pusm.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas savarankiškoms funkcijoms 2015 III pusm.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas DU didinimui 2015 IIIpusm.

Ataskaitų rinkinio aiškinamasis 2015 III pusm.

20-ojo VSAF 4 priedas Finansavimo sumos

Ataskaitos aiškinamasis 2015 I pusm.

KVKC finasinės būklės ir veiklos ataskaita 2015 M. I pusm.

VSAFAS 20-ojo 4 pr. Finansavimo šaltinių sumos

2015-07-02

Biudzeto_samatos_vykdymo ataskaita_2015_II_ktv spec lėšos

Biudzeto_samatos_vykdymo ataskaita_2015_II_ktv deleguotos funkcijos

Biudzeto_samatos_vykdymo ataskaita_2015_II_ktv

2015-03-17

Biudzeto_samatos_vykdymo ataskaita_2015_I_ktv

Spec_lesu_samatos_vykdymo_ataskaita_2015_I_ktv

 

 

 

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.