vidunas33333

header 

Projektai

LTK Logotipas6

16-oji tarptautinė emalio meno laboratorija

"PAMARIO ŽENKLAI -2018"

ATVIRLAIŠKIS.ŠIMTMETIS

2018-08-01/2018-08-12

Kintai-Enamel-Symposium-2018-18-smol

DALYVIAI:

LAIMA KĖRIENĖ (LT), BIRUTĖ STULGAITĖ (LT), GRETA GRENDAITĖ (LT), TOMAS VOSYLIUS (LT), KARINA KAZLAUSKAITĖ (LT), UNA MIKUDA (LV), RASMA PUŠPURE (LV)

ARVIDS ENDZINŠ (LV), EGONS PERSEVICS (LV), ANNE ROOLAHT (EST), PILLĖ VELJETAGA - menotyrininkė, 

AUŠRA MAČIULAITIENĖ – dirbtuvių koordinatorė

Projekto rėmėjai:

Šilutės rajono savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba

NERINGA POŠKUTĖ – JUKUMIENĖ - projekto vadovė

RITA TARVYDIENĖ – projekto organizatorė

Kintuose, mažame Lietuvos pamario miestelyje, jau 16 kartą vyko emalio meno kūrėjų laboratorija "Pamario ženklai". Kintų Vydūno kultūros centre, kur mokytojavo ir gyveno žymus Lietuvos filosofas ir rašytojas - Vydūnas, buvo pakviesti menininkai, emalio meno kūrėjai, bendrai kūrybinei akcijai "ŠIMTMETIS". Ji šiemet išskirtinai dedikuojama trijų Pabaltijo respublikų: Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių atkūrimo šimtmečiui paminėti. Pagrindinis projekto siekis - emalio meno kūriniais/atvirlaiškiais skleisti žinią apie trijų kaimyninių valstybių nepriklausomybės siekio istoriją. Menininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos buvo pakviesti sukurti nustatyto dydžio emaliuotą atviruką/atvirlaiškį (standartinis dydis 10,5 x 14,8 cm), kuriame būtų kiekvienos šalies identitetą ar kūrėjo idėjinę meninę išraišką ryškiausiai atspindintys bruožai, simboliai ir ženklai. Savo menine kalba dailininkai, visu laboratorijos metu, labai jautriai dalinosi atminties klodais, nuoširdžiai išreiškė sveikinimą, linkėjimą emalio atviruko/atvirlaiškio koncepcijoje ir taip įprasmino jubiliejinio sveikinimo žinutę. Kūrybinis laikais Kintuose ir visi sukurti eksponatai liudija vienybės ir sutelktumo jausmo didinimą, broliškų santykių ir individualios meninės kalbos išraiškos, istorinės atminties sklaidą visuomenei. Emalio atvirlaiškių kolekcija Nepriklausomybės šimtmečio jubiliejaus sukakčiai pažymėti svariai papildė Vydūno kultūros centro emalio meno kūrinių kolekciją. Naujų, 2018 m. 16-oje laboratorijoje „Pamario ženklai“, sukurtų emalio kūrinių paroda "ŠIMTMEČIO ATVIRUKAS" buvo eksponuojama Kintų Vydūno kultūros centre ir Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus Klaipėdos galerijoje.

Kintai-Enamel-Symposium-2018-smol   

Menotyrininkė PILLĖ VELJETAGA

Užduotis sukurti emaliuotą „atviruką“, yra nuoroda, kodas, kuriuo menininkas turėtų pasinaudoti savo sumanymo semantikoje ir stilistikoje. Atviruku, nuo XIX a. pabaigos paplitusia medija, siunčiamas pranešimas yra visų pirma vizualus, o ne verbalus ir reikalauja lakoniškų bei pagavių metonimijų, metaforų ar kitų tropų. Dar vienas atviruko kaip medijos ypatumas – tai, ką siuntėjas sako gavėjui atviruku, yra nekonfidencialu, o, kita vertus, asmeniška, nuoširdu.

Laima Keriene KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 24 of 150 2  Laima Keriene KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 25 of 150 2  Laima Keriene KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 26 of 150 2 

Laima Kėrienė LT 

Pokario metais miške užsilikusio, vaikų gyvybes nusinešusio sprogmens raudonai geltonas pliūpsnis miško žalumoje ir Lietuvos Respublikos vėliavos spalvos – šis asociatyvinis ryšys tapo paskata emaliavimo patirties turinčiai Laimai Kerienei, VDA metalo meno specialybės dėstytojai, sukurti „atvirukus“ pasinaudojant mūsų ir abiejų kaimyninių valstybių vėliavų spalvomis. Sprogimų, kraujo ir miško reikšminis kodas – partizaninė kova, vienas ryškiausių Lietuvos laisvės simbolių. Estijai skirto „atviruko“ fone mėlyna ir juoda, o Lidijos Koidulos, XIX a. poetės patriotinio eilėraščio, kurį chorai iki šiol dainuoja Estijos dainų švenčių pabaigoje, pavadinimas parašytas balta spalva. Apie tamsiai raudonos ir baltos spalvų Latvijos vėliavos atsiradimą legenda pasakoja, jog latgalių genties kariai laimėjo mūšį, kai tartum vėliavą iškėlė audeklą, į kurį buvo suvynioję žuvusio vado kūną, o baltame audekle liko krauju nuspalvintos žymės. Kerienės kūrinyje raudonu ant balto parašyta „Dievas myli Latviją“, o raidės, kaip ir „atviruke“ Estijai, sukomponuotos taip, kad atrodytų nusitiesusios pirmyn, į horizontą.

 Birute Stulgaite KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 20 of 150 2  Birute St detale KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 21 of 150 2 

Birutė Stulgaitė LT

Tris Baltijos valstybes sveikina Metalo menas – taip interpretuočiau Birutės Stulgaitės, garsios metalo dailininkės, kuriai medžiagos išraiškingumas yra tapęs kūrybos principu, „atviruką“. Patys už save kalba skaidrus neblizgus emalis, pro jį prasišviečiantis vario paviršius, tekstūra ir spalva. Kairėje pusėje, kur dažnai rašoma kam ir nuo ko, pavaizduoti trys šauktuko pavidalo ženklai, dailininkės vardas ir metai, dešinėje – baltas „suliniuotas“ stačiakampis, panašus į užrašui skirtą vietą. Tik kad rašyti nebeprireikia, palinkėjimų žodžiai visiems žinomi, o jausmas Tėvynei keliauja kitais komunikacijos kanalais.

Anne R KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 33 of 150 2  Anne Roolaht KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 28 of 150 2  

Anne Roolaht   EST       

Per ilgametę kūrybinę veiklą inspiracijos iš etnografijos besisemiančiai estų juvelyrei Annei Roolaht mūsų valstybių gyvenimo nueitą tarpsnį lydintys apmąstymai ir palinkėjimai, regis, yra dalykai, kuriems reikia nebe skambios viešos retorikos, o individualios refleksijos – tokią mintį kelia sveikinimą siunčiančių trijų valstybių laiško turinį saugantis vokas, užantspauduotas į vašką spaudžiamu spaudu per vidurį, kur susijungia trys voko kraštinės.

Egons P atvir KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 32 of 150 2  Egons P KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 34 of 150 2  Egons P atv KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 31 of 150 2 

Egons Persevics LV

Valstybė, mininti šimtą metų nuo steigties datos, iš tiesų gyvuoja tik pusę šio laiko ir tas faktas išradingo palyginimo keliu išryškinamas Egons‘o Persevics‘o, virš dešimties metų skulptūras bei objektus viešosioms erdvėms kuriančio latvių skulptoriaus, kūriniuose. Viename jų pavaizduotas darbo apskaitos tabelis, toks grafomis ir langeliais sudalintas dokumentas, kuriame pažymėta, kad „Latvija“ dirbo nuo 1918 metų pradžios, o nedarbo laikas truko nuo 1940 iki 1990 metų, nuo šios datos valstybė vėl dirba. Tuščių langelių – penkiasdešimties okupacijos metų, tapusių priverstinio nedarbo metais – vaizdas labai įtaigus.

Tomas Greta KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 9 of 150 2         Tomas Greta KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 10 of 150 2  Greta Grendaitė, Tomas Vosylius LT

Bendraautoriai Greta Grendaitė ir Tomas Vosylius jau kuris laikas pasivadino „Legal (Art) Lovers“ ir sukūrė eilę instaliacijų tarptautinėse parodose. Kaip grafikė pripažinimo sulaukusi Grendaitė turi grafikos bakalauro ir menotyros magistro diplomus, Vosylius – skulptorius, greta skulptūros užsiimantis fotografija, juvelyrika. Parodai jie pateikė tris, kaip rašo anotacijoje Grendaitė, tarpusavyje susijusius kūrinius laisvės tema. Menininkams rūpi įtampa tarp prigimtinės laisvės „svajoti, svajonėse išgyventi savo įsivaizduojamą laisvę“ ir paradigmos, kurioje postmodernistinis Kitas kėsinasi į svajonių laisvę, kurioje mums peršama virtuali realybė. Merginos su VR akiniais ekstatiška mina ir popkultūroje įsakmų „žiūrėk“ reiškiantis rankos rodomojo piršto atvaizdas, susikaupęs jaunuolio veidas ir debesų – laisvos svajos metafora? – atspindys jo akinių ekrane. Pagaliau – gracingas riešo gestas, ryškiai lakuoti nagai, pirštai, laikantys virvutę, kuria parištas sūpuojasi debesėlis. Šie vaizdiniai nestokoja paradokso, dažno Grendaitės kūryboje.

 Karina atvirukas KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 16 of 150 2  Karina K KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 17 of 150 2 Karina Kazlauskaitė LT

VDA metalo specialybę baigusi, apie dešimt metų konceptualią juvelyriką kurianti Karina Kazlauskaitė eksponavo melsvai pilkų atspalvių emaliu dengtus “atvirukus“, pavadintus „Nėra blogosios pusės“. Pirmojo „veidinėje“ pusėje skaičius 2018, „nugarinėje“ – 1918, ir šią įtrūkimais ir panašiais laiko poveikio pėdsakais paženklintuose paviršiuose pabirais skaitmenimis įrašytą žinią galima perskaityti kaip patikinimą, jog istorijoje nėra stebėtojui nematomos arba nesvarbios „blogosios pusės“. Antro „atviruko“ vienoje pusėje iškalinėta šimtmečio data “1918 - 2018 - TIEJI” , kitoje – “3000 -TIEJI”, pasak autorės, “išlaisvinantis nuo istorijos ir pasakiškai nubloškiantis į fantastinį laiką“ skaičius.

Arvids Enzinš KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 5 of 150 2   Arvids Enzinš KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 29 of 150 2 Arvids Enzinš LV    

Šimtas metų, trys valstybės – tai tinkantys vizualizavimui semantiniai kodai, kuriuos dailininkai naudoja ir vienaprasmiškai, ir su potekstėm. Sveiką humorą, paįvairinantį Baltijos valstybių jubiliejų minėjimų oficialią pakylėtą gaidą, demonstruoja Arvids‘o Endzinš‘io, Latvijos dailės akademijos Metalo dizaino katedros vedėjo, pramoniniu emaliu atlikta plaketė. Joje nupiešta žuvis su trimis galvomis ir tos galvos negali būti išdėstytos kitaip, kaip tik žiūrinčios kiek skirtingom kryptim. Šis linkėjimas „Baltijos sesėmis“ vadinamoms, Briuselio biurokratų neretai vienon krūvon suplakamoms mūsų valstybėms iš tiesų savalaikis. Kito kūrinio, tekstūra ir atspalviais turtingu emaliu padengto „atviruko“, pranešimas paprastas: Latvijos šimtmečio logotipas, dailininko signatūra, o jubiliejino sveikinimo tekstas – šimtas varyje iškalinėtų taškelių.

Rasma Puspure KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 15 of 150 2  Rasma Puspure LV   

Rasma Puspure, Latvijos dailės akademijos metalo dizaino specialybės doktorantė, kūrinio „Naktinis reginys“ meniniam sprendimui pasitelkė Vidurio Europos žemėlapio siluetą. Žvilgsniu aprėpiant žemėlapyje švytinčiais taškeliais pažymėtus miestus, glaudi taškelių sankaupa mažame Baltijos valstybių plote padeda įsivaizduoti mūsų, mažų šalių, artumą. Kasos simboliką naudojusi ir ankstesniuose kūriniuose, jubiliejiniame „atviruke , dailininkė supynė ilgą kasą iš šimto vario gijų, galus palikdama nesupintus: mūsų bendrystė tęsiasi.

Una Mikuda LV KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 1 of 150 2  Una Mikuda LV KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 3 of 150 2  Una Mikuda LV          

Posakį „laikas skrieja vėjo sparnais“ latvių kalba neryškiomis, derančiomis su skaidriu emaliu dengto vario paviršiaus atspalviais ant atviruko formato plokštelės, truputį išlenktos, kad taptų panaši į sparną, užrašė Una Mikuda. Studijuojanti magistantūroje Latvijos dailės akademijos Metalo dizaino katedroje, parodose dalyvaujanti, žaismingą papuošalų kolekciją „Žuvų turgus“ sukūrusi dailininkė Kintuose padirbino „Baltijos žuvį“, kurios „žvynai“ – iš 100 vario ir sidabro segmentų.

 latviai KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 137 of 150 2 paroda KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 72 of 150 2 

Kokį šimtmečio kelią nuėjo nepriklausomybę atkūrusi, modernios tautinės valstybės gyvavimo požiūriu labai jauna valstybė Lietuva ir tokios pat jaunos, 1918 metais nepriklausomas valstybes sukūrusios Latvija ir Estija, ką jis reiškė žmonėms kaip piliečiams ir asmenims, kas sieja mūsų valstybes – parodos koncepcija skatino menininkus tai apmąstyti. Be abejo, šie dalykai mąstantiems visuomet rūpėjo, tik susirinkusiųjų Kintuose mintyse, joms pasiekus ant darbastalio pasidėtą varį ir emalį, liko ir marias pašiaušiančio vėjo bei pamario meldų kvapo, ir didingų Nerijos kopų reginių pėdsakai. O jei be gražbylystės, tai paroda liudija, kad darbuotasi kūrybingai, kad vengta banalybių, dažnų šimtmečio minėjimo viešajame diskurse. Kintų Vydūno kultūros centre liks per dar vienus tęstinio projekto „Pamario ženklai“ įgyvendinimo metus sukurtas emalio menas ir papildys turimą maždaug šimto kūrinių kolekciją. Projekto iniciatoriai Vydūno kultūros centro direktorė, dailės ir edukologijos studijas baigusi Rita Tarvydienė ir Romas Tarvydas, baigęs lietuvių vyresniosios ir viduriniosios kartos metalo dailininkų mokykla tapusią Talino dailės akademiją, įgyvendina šį pilietiškai angažuotą – gerąja žodžio prasme – projektą taip, kad tematika menininkams tampa ne privalomai užduotu dalyku, bet inspiracijos šaltiniu. „Emalis“, „Kintai“, „Lietuva“ jau yra kultūros lauke atpažįstami raktažodžiai ir tai liudija apie sėkmingą projekto „Pamario ženklai“ sklaidą.

 dovanos KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 69 of 150 2 uždarymas 3 KINTAI ART ENAMEL 2018 photo by Janis Veveris 89 of 150 2

  Foto Janis Veveris, Klaus Leo Rchter       

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 LTK Logotipas6                                                                                                                                                          

Vydūno metams skirtas projektas

MARIŲ AIDOS

2018-11-24

Šį kartą projekto rengėjai  seniūnijos gyventojus penktadienio (lapkričio 23 d.) vakarą kvietė prisiminti ryškiausias Mažosios Lietuvos asmenybes, kultūros puoselėtojus - lietuvininkus. Tai prieš 20, 30 ar 50 metų sustabdytos klaipėdiškio fotometraštininko Albino Stubros akimirkos, jo žvilgsnis į Mažosios Lietuvos paveldo objektus, jų griuvėsius, kapines ir pačius lietuvininkus, jų tradicijas. Iš nuotraukos žvelgia rašytoja Ieva Simonaitytė, dar jaunas Mažosios Lietuvos tyrinėtojas Martynas Purvinas ir kt. Parodą pristatė A.Stubros sesuo Jūratė Stubraitė ir priekuliškė rašytoja Edita Barauskienė. Renginio dalyvius netikėtai, maloniai nustebino ir Palangos Kultūros ir Jaunimo Centro ,,Grubiojo teatro" (režisierius V.Milinis) publicistinis spektaklis ,,Laikykis, Vydūne". Kintiškiams, ne vieną kartą lankiusiems Vydūno muziejuje, spektaklis buvo labai artimas. Per nepilną valandą žiūrovai galėjo pajusti laikmečio, kuriame gyveno ir dirbo rašytojas, filosofas, pulsą. Aktoriai- tarsi Vydūno amžininkai, nužengę iš senųjų fotografijų, prabilę apie skaudulius ir vertybes. Ir režisieriui, ir aktoriams puikiai pavyko sujungti nūdieną su anais laikais. Šis renginys dar kartą patvirtina,  jog  daugiau, nei prieš šimtą metų Vydūno išsakytos mintys šiandien tampa ypač aktualios.

Stubraitė2 Barauskienė

vyd1

vyd2 vyd3

vyd4 vyd5

vyd6 vyd7

vyd8

2018-11-10

Lapkričio 9 d. vakarą Kintų bibliotekos svečiai ir lankytojai neįprastai šurmuliavo. Moterys, pasidabinusios skrybėlaitėmis, karoliais, spalvotomis plaukų ir aprangos detalėmis rinkosi į nekasdieninį renginį. Vydūno kultūros centro muziejininkė Reda Cirtautienė, kultūrinės veiklos vadybininkė Asta Neimantienė ir  Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų bibliotekos bibliotekininkė Vitalija Vyšniauskienė pakvietė laiko mašina persikelti į XX a. I pusės Kintus. Fotografijų ir piešinių paroda"Senieji Kintai. XX a. pradžios skonis" ir senų nuotraukų vaizdo medžiaga padėjo  keliauti pagrindine gatve ir aplankyti svarbiausius, šiandien jau pasikeitusius arba tiesiog savo paskirtį pakeitusius bei iki šių dienų neišlikusius to meto pastatus. O Saugų moterų ansamblio "Vakarė" (vadovė Danguolės Žilionienė) ir Kintų moterų ansamblio "Nendra" (vadovė Laima Bušininkienė) atliekami romansai ir improvizuota fotosesija "Retro" dar labiau sustirpino to laikotarpio įspūdį: juk ir dabartinė biblioteka įsikūrusi J.Hallo (vėliau Šmito) restorane. Tad ir vakaro pabaigoje neapsieita be vaišių ir paplepėjimų. Juk ne kasdien susitinkam!  Renginys organizuotas vykdant  projektą "Marių aidos", kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba. Akimirkos iš renginio. Foto Ritos Tarvydienės

https://www.silutevb.lt/silute/2018/11/13/retro-vakare-xx-amziaus-pradzios-kintu-skonis/

 Retro1.1 

Retro1.4 Retro1.3 

Retro1.2 Retro1.5 

Retro1.7 Retro1.8 

Retro1.6 

Retro1.10  Retro2.1 

Retro2.3  Retro2.4  

Retro2.2  Retro2.5 Retro2.7  Retro2.6 

Retro1.9 

Retro2.8  Retro2.9 

 

 LTK Logotipas6

Vydūno metams skirtas edukacinis projektas 

PAMOKOS VYDŪNO GYVENIMO IDĖJOMS PAŽINTI

2018 m. gruodžio 5 d. Šilutė F.Baroraičio viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta edukacinė paroda "Gyvenimas yra kelionė tobuluman".

Paroda Vyd1

Paroda Vyd5 Paroda Vyd3 

 Paroda Vyd2 Paroda Vyd4

 2018 m. minint filosofo, rašytojo Vilhelmo Storosto -Vydūno 150-ąsias gimimo metines parengtas projektas ,,Edukacinė paroda ,,Pamokos Vydūno gyvenimo idėjoms pažinti"". Jau projekto įgyvendinimo I-ame etape buvo konsultuojamasi su Kintų pagrindinės mokyklos mokytojais dėl parodos ,,Gyvenimas yra kelionė tobulumas" parengimo metodikos, renkama medžiaga. Viso projekto metu vedamos edukacinės pamokos, teminės ekskursijos Kintų pagrindinės mokyklos, Šilutės, Klaipėdos rajonų bei iš toliau atvykstantiems skirtingo amžiaus mokiniams apie Vydūno gyvenimą ir veiklą įvairiomis temomis:Tėvynė,  kalba, raštas, muzika, sveikata. Pamokų ir ekskursijų dalyviai stebimi, klausiama jų nuomonės. Tokiu būdu kaupiama informacija  projekto edukacinių pamokų tobulinimui, parodos metodinių priemonių parengimui.           Edukacinė programa ,,Vydūno rašyba"  

Vydūno raš1 Vydūno raš2

Edukacinis užsiėmimas tėvynės tema. Kas greičiau surinks Vydūno minčių citatas?

ed2 ed4

ed3 ed1

Bendradarbiaujant su Kintų pagrindine mokykla vedamos pamokos apie Vydūną  ir Vydūno muziejuje,  ir mokyklos erdvėse.   https://www.kintai.silute.lm.lt/?p=13233 

https://www.kintai.silute.lm.lt/?m=201811

PamokaVydTėv2 PamokaVydTėv1

PamokaVydTėv3  pamokaVydTėv4

 

LTK Logotipas6

Projektas IŠGIRS-PAMATYK-PALIESK

2017 m. Vydūno kultūros centrui gavus Lietuvos kultūros tarybos ir Šilutės r. savivaldybės finansavimą bei pridėjus paaukotas Vydūno muziejaus lankytojų lėšas, šiuo metu sėkmingai įgyvendinamas projektas "Išgirsk-pamatyk-paliesk". Pagrindinis tikslas – atnaujinta programa pasitikti Vydūno gimtadienio 150 - tąjį jubiliejų, didinant Vydūno kūrybos prieinamumą, minčių ir idėjų sklaidą apie žmogų  įvairioms socialinėms visuomenės grupėms.  Projeko dėka atnaujinamos ekspozicijos  „VYDŪNO VIDINIO TILSMO KAMBARYS“ ir  "POJŪČIŲ KAMBARYS"  dviejuose muziejaus kambariuose. Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto IV kurso studentei Eglei Bačianskaitei (vadovas doc. Ramūnas Banys) pavyko sukurti Vydūno aprašytų žmogaus energetinių šviesulių vizualizacijos projektą ir instaliacijos techninį projektą.  Šviesos instaliacijos projekto įgyvendinimu ėmėsi interaktyvių projektų vykdytojai MB „Kūrybiškos inovacijos“.  Susipažinkite su projektu: http://jdp.lt/egle-bacianskaite/  Visuomenei edukacinis projektas "Išgirsk-pamatyk-paliesk" bus pristatytas 2018 m. kovo 22 d. Vydūno gimtadieniui.  http://www.vydunocentras.lt/vyduno-muziejus/ekspozicijos

1Vid tilm
 
 
Emalio būrelio skelbimasNVŠ emalis1
NVŠ emalis2
______________________________________________________________________________________________________________
 
LTK Logotipas6
Projektas  "E.V.BERBOMAS IR SENIEJI KURŠMARIŲ ŽVEJŲ ŽENKLAI-VĖLUKAI".
2016-09-01
Vydūno kultūros centro palėpėje rugsėjo-spalio mėn. eksponuojama paroda "E.V.Berbomas ir senieji Kuršmarių žvejų ženklai - Vėlukai". Galima pamatyti restauruotas senas vėtrunges (perdažė vietos gyventoja Sigita Šikšnienė) bei įsigytas naujas. Vieną - Šaksvitės- pagal Hanso Voedės knygos piešinį pagamino, kitą - padovanojo kintiškis Laurynas Juodeška, kurią vasaros stovyklos metu padarė VDA Telšių fakulteto studentai. Pastaroji-tiksli Šilutės muziejuje saugomos kuršmarių vėtrungės kopija (tai viena seniausių išlikusių vėtrungių).
Vėtr1
 
Vėtr2  Vėtr3
"E.V.BERBOMAS IR SENIEJI KURŠMARIŲ ŽVEJŲ ŽENKLAI-VĖLUKAI"

2016 m. Vydūno kultūros centras vykdo projektą "E.V.Berbomas ir senieji Kuršmarių žvejų ženklai-Vėlukai", kuriam finansavimą skyrė Kultūros taryba (3700 Eur) bei Šilutės r. savivaldybė (1000 Eur).

Kintų Vydūno kultūros centras 2006 m. minėdamas 220-ąjį E.V.Berbomo gimimo jubiliejų,  pirmą kartą apie šią asmenybę pradėjo kalbėti pirmiausia vietiniams gyventojams, pristatydamas jo sukurtus kaimų ženklus, siūlydamas naudoti juos kaip bendruomenės istorinius simbolius. Nuo to laiko išsivystė įvairi veikla: organizuojami renginiai, supažindinant visuomenę su neeiline Pamario krašto istorijai ir etnokultūrai  svarbia asmenybe, parengtos edukacinės programos, atkuriamos ir naujai kuriamos vėtrungės,  galiausiai, vėtrungė tampa Vakarų Lietuvos etnografinio regiono simboliu. 

Projekto veiklos rezultatai:

- vaikų etnokultūrinė ir kūrybinė stovykla pagal E.V.Berbomo eilėraščio žodžius "Mano Oras" ;               
- ilgalaikė  informatyvi  edukacinė lauko ir vidaus paroda apie žvejybos ir laivininkystės amatą  Kuršių mariose; 
-  informacinis bukletas su vertimu į užsienio kalbą; 
- parodos pristatymo renginiai  Klaipėdos regione,  minint ir įprasminant Kuršmarių žvejybos inspektoriaus, vėtrungių tėvo E.V.Berbomo 230 - ąsias gimimo metines;
- Kultūros centro interneto svetainės  www.vydunocentras.lt  papildymas skyriumi  "Kuršmarių vėtrungė".
 
Apie vykdomą projektą "E.V.Berbomas ir senieji kuršmarių žvejų ženklai-vėlukai".
2016-06-15

Birželio 7, 13, 14 dienomis organizavome etnokultūrinę kūrybinę stovyklą vaikams pagal E. V. Berbomo eilėraščio žodžius "Mano Oras ". Vaikai stovyklos metu plačiau sužinojo apie Kuršmarių vėtrungių ženklų autorių, žvejybos inspektorių, gyvenusį Kintų apylinkėse -E. V. Berbomą ir jo aplinką - Klaipėdą ir Pamario kraštą: Kintų Vydūno kultūros centre išgirdę vėtrungių istoriją, vaikai kūrė savo vėtrungėles, lankėsi Klaipėdoje, Prano Domšaičio galerijoje, kur matydami originalius paveikslus, tapytus žymių dailininkų, geriau pažino Kuršių Neriją, savo gabumus perkusiniais instrumentais išmėgino edukacinėje programoje "Muzikos ratas' , kurią vedė Klaipėdos muzikos klubo "Grock" vadovas Linas Švirinas.                  Nuotraukos muziejininkės Redos Cirtautienės

1Or

 
2Or
 
3Or 4Or
6Or 5Or
  
7Or
 _________________________________________________________________________________________________________

Neformaliojo vaikų švietimo programa DEKORAVIMAS METALO EMALIU

Nuo 2016 m. rugsėjo 1-osios tęsiama  NVŠ (neformaliojo vaikų švietimo) programa "DEKORAVIMAS METALO EMALIU".

 Vydūno kultūros centro emalio galerijos dirtuvėse nuo sausio mėn. emalio technikos gudrybių mokosi Neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) programos DEKORAVIMAS METALO EMALIU dalyviai. Šiuo metu juos moko centro dailininkė-juvelyrė  Inga Gludžinskienė. Į užsiėmimus atvyksta dvi vaikų ir jaunimo grupės. Iš viso 16 moksleivių, gyvenančių Kintų seniūnijoje. Jie jau gamino emalio suvenyrą-magnetuką, kompoziciją-koliažą, gamino papuošalus mamoms. 

3NVŠ

8NVŠ 7NVŠ

6NVŠ

11NVŠ 12NVŠ 14NVŠ

Dekoravimo metalo emaliu programa skiriama Kintų seniūnijos vaikams nuo 8  iki 19 metų amžiaus berniukams ir mergaitėms. Užsiėmimai vyksta Kintų Vydūno kultūros centro metalo meno dirbtuvėse (Emalio meno galerijoje) Kuršių g. 22, Kintuose. Kviečiami vaikai turintys polinkį dailės pomėgiams ir norintys save išbandyti dailiųjų amatų  profesijoje. Užsiėmimų metu vaikai susipažįsta su juvelyro – dizainerio specialybe. Programos dalyviams sudaroma galimybė dirbti prie juvelyro stalo metalo apdirbimo dirbtuvėse, išbandyti save, gaminant ir dekoruojant įvairius metalo gaminius. Vaikai išmoksta  dekoruoti emaliu puodelius, kitus buities daiktus, pasigaminti smulkius suvenyrus ir papuošalus sau ar dovanojimui, susipažįsta  su pagrindinėmis metalo formavimo savybėmis ir karštojo emalio meno technika.

Vaikų darbų fotografijos

deimute azuolas dziugas

deimante vaida vytenis

samanta augustee samanta1

LTK Logotipas6

PROJEKTAS

„VIDINIO TILSMO MOKYKLA VYDŪNO MUZIEJUJE“

Foto ekspozicija 1 sumažinta

2014 m., gavus Lietuvos Kultūros tarybos paramą, įgyvendintas  Vydūno muziejaus ekspozicijos atnaujinimo projektas „Vidinio tilsmo mokykla Vydūno muziejuje“. Atnaujinti du Vydūno muziejaus ekspozicijos kambariai, įrengiant Vydūno kabineto - knygynėlio ekspoziciją bei edukacinę mokyklos klasės ekspoziciją. Lankytojai gali ne tik išgirsti Vydūno arfos skambėjimą, Vydūno balso įrašą bet ir pamatyti  istorinius filmuotus kadrus paskutiniais rašytojo gyvenimo metais Detmolde. Susipažinti su nelengvu mąstytojo gyvenimo ir kūrybos keliu. Perskaityti rašytojo paliktas gražias sentencijas apie tautą, kalbą, sveikatą ir žmogaus būtį. Prisėdus už rašomojo stalo, išsiųsti atvirlaiškį su Vydūno žodžiais pasirinktam adresatui Lietuvoje ar pasaulyje. Atnaujintoje edukacinėje klasėje siūloma sename mokyklos suole parašyti grifeliu, lentoje kreida ar interaktyvioje lentoje peržiūrėti Vydūno dramos  „Avelė“ animaciją, o Vydūno minčių medyje išsirinkti rašytojo palinkėjimą gyvenimui.

Projektą finansavo: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

Sukaupta Lietuvos gyventojų anonimė 2 proc. parama, teikiant VMI deklaracijas.

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.