vidunas33333

header 

Projektai

naujas burelio skelbimas2019-1

MARIŲ AIDOS

2018-11-24

Šį kartą projekto rengėjai  seniūnijos gyventojus penktadienio (lapkričio 23 d.) vakarą kvietė prisiminti ryškiausias Mažosios Lietuvos asmenybes, kultūros puoselėtojus - lietuvininkus. Tai prieš 20, 30 ar 50 metų sustabdytos klaipėdiškio fotometraštininko Albino Stubros akimirkos, jo žvilgsnis į Mažosios Lietuvos paveldo objektus, jų griuvėsius, kapines ir pačius lietuvininkus, jų tradicijas. Iš nuotraukos žvelgia rašytoja Ieva Simonaitytė, dar jaunas Mažosios Lietuvos tyrinėtojas Martynas Purvinas ir kt. Parodą pristatė A.Stubros sesuo Jūratė Stubraitė ir priekuliškė rašytoja Edita Barauskienė. Renginio dalyvius netikėtai, maloniai nustebino ir Palangos Kultūros ir Jaunimo Centro ,,Grubiojo teatro" (režisierius V.Milinis) publicistinis spektaklis ,,Laikykis, Vydūne". Kintiškiams, ne vieną kartą lankiusiems Vydūno muziejuje, spektaklis buvo labai artimas. Per nepilną valandą žiūrovai galėjo pajusti laikmečio, kuriame gyveno ir dirbo rašytojas, filosofas, pulsą. Aktoriai- tarsi Vydūno amžininkai, nužengę iš senųjų fotografijų, prabilę apie skaudulius ir vertybes. Ir režisieriui, ir aktoriams puikiai pavyko sujungti nūdieną su anais laikais. Šis renginys dar kartą patvirtina,  jog  daugiau, nei prieš šimtą metų Vydūno išsakytos mintys šiandien tampa ypač aktualios.

Stubraitė2 Barauskienė

vyd1

vyd2 vyd3

vyd4 vyd5

vyd6 vyd7

vyd8

2018-11-10

Lapkričio 9 d. vakarą Kintų bibliotekos svečiai ir lankytojai neįprastai šurmuliavo. Moterys, pasidabinusios skrybėlaitėmis, karoliais, spalvotomis plaukų ir aprangos detalėmis rinkosi į nekasdieninį renginį. Vydūno kultūros centro muziejininkė Reda Cirtautienė, kultūrinės veiklos vadybininkė Asta Neimantienė ir  Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų bibliotekos bibliotekininkė Vitalija Vyšniauskienė pakvietė laiko mašina persikelti į XX a. I pusės Kintus. Fotografijų ir piešinių paroda"Senieji Kintai. XX a. pradžios skonis" ir senų nuotraukų vaizdo medžiaga padėjo  keliauti pagrindine gatve ir aplankyti svarbiausius, šiandien jau pasikeitusius arba tiesiog savo paskirtį pakeitusius bei iki šių dienų neišlikusius to meto pastatus. O Saugų moterų ansamblio "Vakarė" (vadovė Danguolės Žilionienė) ir Kintų moterų ansamblio "Nendra" (vadovė Laima Bušininkienė) atliekami romansai ir improvizuota fotosesija "Retro" dar labiau sustirpino to laikotarpio įspūdį: juk ir dabartinė biblioteka įsikūrusi J.Hallo (vėliau Šmito) restorane. Tad ir vakaro pabaigoje neapsieita be vaišių ir paplepėjimų. Juk ne kasdien susitinkam!  Renginys organizuotas vykdant  projektą "Marių aidos", kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba. Akimirkos iš renginio. Foto Ritos Tarvydienės

https://www.silutevb.lt/silute/2018/11/13/retro-vakare-xx-amziaus-pradzios-kintu-skonis/

 Retro1.1 

Retro1.4 Retro1.3 

Retro1.2 Retro1.5 

Retro1.7 Retro1.8 

Retro1.6 

Retro1.10  Retro2.1 

Retro2.3  Retro2.4  

Retro2.2  Retro2.5 Retro2.7  Retro2.6 

Retro1.9 

Retro2.8  Retro2.9 

PAMOKOS VYDŪNO GYVENIMO IDĖJOMS PAŽINTI

Gruodžio 5 d. Šilutė F.Baroraičio viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta edukacinė paroda "Gyvenimas yra kelionė tobuluman".

Paroda Vyd1

 

 

2018 m. minint filosofo, rašytojo Vilhelmo Storosto -Vydūno 150-ąsias gimimo metines parengtas projektas ,,Edukacinė paroda ,,Pamokos Vydūno gyvenimo idėjoms pažinti"". Jau projekto įgyvendinimo I-ame etape buvo konsultuojamasi su Kintų pagrindinės mokyklos mokytojais dėl parodos ,,Gyvenimas yra kelionė tobulumas" parengimo metodikos, renkama medžiaga. Viso projekto metu vedamos edukacinės pamokos, teminės ekskursijos Kintų pagrindinės mokyklos, Šilutės, Klaipėdos rajonų bei iš toliau atvykstantiems skirtingo amžiaus mokiniams apie Vydūno gyvenimą ir veiklą įvairiomis temomis:Tėvynė,  kalba, raštas, muzika, sveikata. Pamokų ir ekskursijų dalyviai stebimi, klausiama jų nuomonės. Tokiu būdu kaupiama informacija  projekto edukacinių pamokų tobulinimui, parodos metodinių priemonių parengimui.   

Vydūno raš1 Vydūno raš2

IŠGIRS-PAMATYK-PALIESK

2017 m. Vydūno kultūros centrui gavus Lietuvos kultūros tarybos ir Šilutės r. savivaldybės finansavimą bei pridėjus paaukotas Vydūno muziejaus lankytojų lėšas, šiuo metu sėkmingai įgyvendinamas projektas "Išgirsk-pamatyk-paliesk". Pagrindinis tikslas – atnaujinta programa pasitikti Vydūno gimtadienio 150 - tąjį jubiliejų, didinant Vydūno kūrybos prieinamumą, minčių ir idėjų sklaidą apie žmogų  įvairioms socialinėms visuomenės grupėms.  Projeko dėka atnaujinamos ekspozicijos  „VYDŪNO VIDINIO TILSMO KAMBARYS“ ir  "POJŪČIŲ KAMBARYS"  dviejuose muziejaus kambariuose. Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto IV kurso studentei Eglei Bačianskaitei (vadovas doc. Ramūnas Banys) pavyko sukurti Vydūno aprašytų žmogaus energetinių šviesulių vizualizacijos projektą ir instaliacijos techninį projektą.  Šviesos instaliacijos projekto įgyvendinimu ėmėsi interaktyvių projektų vykdytojai MB „Kūrybiškos inovacijos“.  Susipažinkite su projektu: http://jdp.lt/egle-bacianskaite/  Visuomenei edukacinis projektas "Išgirsk-pamatyk-paliesk" bus pristatytas 2018 m. kovo 22 d. Vydūno gimtadieniui.  http://www.vydunocentras.lt/vyduno-muziejus/ekspozicijos

1Vid tilm
 
 
Emalio būrelio skelbimasNVŠ emalis1
NVŠ emalis2
______________________________________________________________________________________________________________
 
Apie vykdomą projektą "E.V.Berbomas ir senieji kuršmarių žvejų ženklai-vėlukai".
2016-09-01
Vydūno kultūros centro palėpėje rugsėjo-spalio mėn. eksponuojama paroda "E.V.Berbomas ir senieji Kuršmarių žvejų ženklai - Vėlukai". Galima pamatyti restauruotas senas vėtrunges (perdažė vietos gyventoja Sigita Šikšnienė) bei įsigytas naujas. Vieną - Šaksvitės- pagal Hanso Voedės knygos piešinį pagamino, kitą - padovanojo kintiškis Laurynas Juodeška, kurią vasaros stovyklos metu padarė VDA Telšių fakulteto studentai. Pastaroji-tiksli Šilutės muziejuje saugomos kuršmarių vėtrungės kopija (tai viena seniausių išlikusių vėtrungių).
Vėtr1
 
Vėtr2  Vėtr3
"E.V.BERBOMAS IR SENIEJI KURŠMARIŲ ŽVEJŲ ŽENKLAI-VĖLUKAI"

2016 m. Vydūno kultūros centras vykdo projektą "E.V.Berbomas ir senieji Kuršmarių žvejų ženklai-Vėlukai", kuriam finansavimą skyrė Kultūros taryba (3700 Eur) bei Šilutės r. savivaldybė (1000 Eur).

Kintų Vydūno kultūros centras 2006 m. minėdamas 220-ąjį E.V.Berbomo gimimo jubiliejų,  pirmą kartą apie šią asmenybę pradėjo kalbėti pirmiausia vietiniams gyventojams, pristatydamas jo sukurtus kaimų ženklus, siūlydamas naudoti juos kaip bendruomenės istorinius simbolius. Nuo to laiko išsivystė įvairi veikla: organizuojami renginiai, supažindinant visuomenę su neeiline Pamario krašto istorijai ir etnokultūrai  svarbia asmenybe, parengtos edukacinės programos, atkuriamos ir naujai kuriamos vėtrungės,  galiausiai, vėtrungė tampa Vakarų Lietuvos etnografinio regiono simboliu. 

Projekto veiklos rezultatai:

- vaikų etnokultūrinė ir kūrybinė stovykla pagal E.V.Berbomo eilėraščio žodžius "Mano Oras" ;               
- ilgalaikė  informatyvi  edukacinė lauko ir vidaus paroda apie žvejybos ir laivininkystės amatą  Kuršių mariose; 
-  informacinis bukletas su vertimu į užsienio kalbą; 
- parodos pristatymo renginiai  Klaipėdos regione,  minint ir įprasminant Kuršmarių žvejybos inspektoriaus, vėtrungių tėvo E.V.Berbomo 230 - ąsias gimimo metines;
- Kultūros centro interneto svetainės  www.vydunocentras.lt  papildymas skyriumi  "Kuršmarių vėtrungė".
 
Apie vykdomą projektą "E.V.Berbomas ir senieji kuršmarių žvejų ženklai-vėlukai".
2016-06-15

Birželio 7, 13, 14 dienomis organizavome etnokultūrinę kūrybinę stovyklą vaikams pagal E. V. Berbomo eilėraščio žodžius "Mano Oras ". Vaikai stovyklos metu plačiau sužinojo apie Kuršmarių vėtrungių ženklų autorių, žvejybos inspektorių, gyvenusį Kintų apylinkėse -E. V. Berbomą ir jo aplinką - Klaipėdą ir Pamario kraštą: Kintų Vydūno kultūros centre išgirdę vėtrungių istoriją, vaikai kūrė savo vėtrungėles, lankėsi Klaipėdoje, Prano Domšaičio galerijoje, kur matydami originalius paveikslus, tapytus žymių dailininkų, geriau pažino Kuršių Neriją, savo gabumus perkusiniais instrumentais išmėgino edukacinėje programoje "Muzikos ratas' , kurią vedė Klaipėdos muzikos klubo "Grock" vadovas Linas Švirinas.                  Nuotraukos muziejininkės Redos Cirtautienės

1Or

 
2Or
 
3Or 4Or
6Or 5Or
  
7Or
 _________________________________________________________________________________________________________

Neformaliojo vaikų švietimo programa DEKORAVIMAS METALO EMALIU

Nuo 2016 m. rugsėjo 1-osios tęsiama  NVŠ (neformaliojo vaikų švietimo) programa "DEKORAVIMAS METALO EMALIU".

 Vydūno kultūros centro emalio galerijos dirtuvėse nuo sausio mėn. emalio technikos gudrybių mokosi Neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) programos DEKORAVIMAS METALO EMALIU dalyviai. Šiuo metu juos moko centro dailininkė-juvelyrė  Inga Gludžinskienė. Į užsiėmimus atvyksta dvi vaikų ir jaunimo grupės. Iš viso 16 moksleivių, gyvenančių Kintų seniūnijoje. Jie jau gamino emalio suvenyrą-magnetuką, kompoziciją-koliažą, gamino papuošalus mamoms. 

3NVŠ

8NVŠ 7NVŠ

6NVŠ

11NVŠ 12NVŠ 14NVŠ

Dekoravimo metalo emaliu programa skiriama Kintų seniūnijos vaikams nuo 8  iki 19 metų amžiaus berniukams ir mergaitėms. Užsiėmimai vyksta Kintų Vydūno kultūros centro metalo meno dirbtuvėse (Emalio meno galerijoje) Kuršių g. 22, Kintuose. Kviečiami vaikai turintys polinkį dailės pomėgiams ir norintys save išbandyti dailiųjų amatų  profesijoje. Užsiėmimų metu vaikai susipažįsta su juvelyro – dizainerio specialybe. Programos dalyviams sudaroma galimybė dirbti prie juvelyro stalo metalo apdirbimo dirbtuvėse, išbandyti save, gaminant ir dekoruojant įvairius metalo gaminius. Vaikai išmoksta  dekoruoti emaliu puodelius, kitus buities daiktus, pasigaminti smulkius suvenyrus ir papuošalus sau ar dovanojimui, susipažįsta  su pagrindinėmis metalo formavimo savybėmis ir karštojo emalio meno technika.

Vaikų darbų fotografijos

deimute azuolas dziugas

deimante vaida vytenis

samanta augustee samanta1

„Vidinio tilsmo mokykla Vydūno muziejuje“

Foto ekspozicija 1 sumažinta

2014 m., gavus Lietuvos Kultūros tarybos paramą, įgyvendintas  Vydūno muziejaus ekspozicijos atnaujinimo projektas „Vidinio tilsmo mokykla Vydūno muziejuje“. Atnaujinti du Vydūno muziejaus ekspozicijos kambariai, įrengiant Vydūno kabineto - knygynėlio ekspoziciją bei edukacinę mokyklos klasės ekspoziciją. Lankytojai gali ne tik išgirsti Vydūno arfos skambėjimą, Vydūno balso įrašą bet ir pamatyti  istorinius filmuotus kadrus paskutiniais rašytojo gyvenimo metais Detmolde. Susipažinti su nelengvu mąstytojo gyvenimo ir kūrybos keliu. Perskaityti rašytojo paliktas gražias sentencijas apie tautą, kalbą, sveikatą ir žmogaus būtį. Prisėdus už rašomojo stalo, išsiųsti atvirlaiškį su Vydūno žodžiais pasirinktam adresatui Lietuvoje ar pasaulyje. Atnaujintoje edukacinėje klasėje siūloma sename mokyklos suole parašyti grifeliu, lentoje kreida ar interaktyvioje lentoje peržiūrėti Vydūno dramos  „Avelė“ animaciją, o Vydūno minčių medyje išsirinkti rašytojo palinkėjimą gyvenimui.

Projektą finansavo: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

Sukaupta Lietuvos gyventojų anonimė 2 proc. parama, teikiant VMI deklaracijas.

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.